Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beratungszentrum West - Ottakring - Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (AK)

Phone: 01-501 65-162 05

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-12.15 und 12.45-16 Uhr, Freitag 8-12.15 und 12.45-14 Uhr
Terminvereinbarung für persönliche Beratung: Montag bis Freitag 8-14 Uhr

Description

Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen

Beratungen zu weiteren Themen: siehe Zentrale der AK

Topics
Labour legislation