Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

FEM-Elternambulanz - Klinik Ottakring (früher: Wilhelminenspital), Krankenhaus der Stadt Wien

Mobile phone: 0650/546 30 66

E-mail: kfl.fem@gesundheitsverbund.at

Website:

Business Hours

sprechstunde deutsch: donnerstag 14-16 Uhr
sprechstunde türkisch: mittwoch 15-17 Uhr

Description

Information und Beratung rund um Schwangerschaft und Geburt, Partnerschaft, Erziehung
Psychologische Beratung
Topics
Parental counselling
Pregnancy and birth