Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein Hilfe für Alkoholkranke Wien

1170 Wien, Alszeile 95/5/5 [Gruppentreffen]

Mobile phone: 0681 / 81 96 98 74

E-mail: walterfigelmueller@gmail.com

Website:

Business Hours

Gruppentreffen: Montag 18-20 Uhr (nach Anmeldung über die Webseite)

Description

Kontaktperson: Walter Figelmüller

Selbsthilfe-Gruppe für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre

Suchtberatung, Lebens- und Sozialberatung, Unterstützung und Vermittlung an andere Einrichtungen

Topics
Alcohol addiction
Alcohol addiction self-help