Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Psychosomatik-Ambulanz für Kinder und Jugendliche - Klinik Ottakring (früher: Wilhelminenspital), Krankenhaus der Stadt Wien

Phone: 01-491 50 0

Fax: 01-491 50-1009

E-mail: postkor@gesundheitsverbund.at

Website:

Business Hours

nach Terminvereinbarung
Topics
Eating disorders
Psychosomatics
Psychotherapy for young persons