Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Projekt „Gesundheitslots*innen“. - Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

Phone: 01-334 47 39

E-mail: gesundheitslots_innen@volkshilfe-wien.at

Website:

Description

Informationsveranstaltungen und Workshops zu Gesundheitsthemen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in den Sprachen:
Albanisch, Arabisch, BKS, Englisch, Persisch/Farsi, Pashtu, Russisch, Tschetschenisch, Türkisch, Ukrainisch.
Weitere Sprachen auf Anfrage.
Topics
Health promotion
Migration