Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflegewohnhaus Casa Kagran, Casa Leben im Alter g.GmbH

1220 Wien, Rennbahnweg 52

Phone: 01-250 19

Fax: 01-250 19-1190

E-mail: haus-kagran@casa.or.at

Website:

Description

Einzel- und Doppelzimmer mit eigener Sanitäreinheit
Dauerbetreuung, Rehabilitations- und Kurzzeitbetreuung

Topics
Residential and nursing homes private with subsidies