Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Disflex Albatross Agentur, Trendwerk GmbH

Phone: 01-60 517-2600

Fax: 01-60 517-2666

E-mail: gabriela.ecker@trendwerk.at

Website:

Description

Betreute und geförderte Arbeitskräfteüberlassung
Zubuchung nur über das AMS
Zielgruppe sind Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen

Topics
Employment for persons with disabilities
Labour leasing
Vocational integration for persons with disabilities