Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Fortuna Generationenhaus Baumgasse

1030 Wien, Baumgasse 22

Phone: 01-715 39 44

E-mail: baumgasse@fortuna-swa.at

Website:

Description

Seniorenwohnungen und Pflegestationen

Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Senior citizens' flats