Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

sam hbh-Mobile Soziale Arbeit im öffentl. Raum am Hauptbahnhof und Umgebung, bedarfsorientiert im 3. und 10. Bezirk - Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH

1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 8 [Administration]

Phone: 01-4000-53 710 (Administration)

Mobile phone: 0676 / 8118 53 722 (Hotline)

Fax: 01-907 8300

E-mail: samhbh@suchthilfe.at

Website:

Business Hours

täglich (bedarfs-, witterungs- und jahreszeitenabhängig)
Topics
Streetwork