Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund), Generaldirektion

Phone: 01-40 409-0

E-mail: post.internet@gesundheitsverbund.at

Website:

Topics
Records - unassigned