Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

MA 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten, Errichtung einer Behindertenzone

Phone: 01-9 555 9 (Infoline Straße und Verkehr)

Fax: 01-4000-99-92637

E-mail: post@ma46.wien.gv.at

Website:

Description

Zuständig für Errichtung einer Behindertenzone = Halteverbotszone, die für das Abstellen von Fahrzeugen dauernd stark gehbehinderter Personen errichtet wird.

Topics
Parking spaces for persons with disabilities