Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Job-TransFair gemeinnützige GmbH

Phone: 01-585 39 91

Fax: 01-585 39 91-10014

E-mail: office@jobtransfair.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16.45 Uhr

Description

nur mit Zuweisung durch das Arbeitsmarktservice

Topics
Labour leasing