Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialpsychiatrischer Notdienst und Psychosoziale Information - Kuratorium für PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN (PSD)

Phone: 01-313 30

E-mail: psipost@psd-wien.at

E-mail: sndpost@psd-wien.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr (telefonisch und persönlich)
Für persönliche Gespräche an Werktagen 8-16 Uhr wird Terminvereinbarung erbeten.

Description

Information über Behandlungs- und Betreuungsangebote bei psychischen Erkrankungen oder Krisen
Sozialpsychiatrischer Notdienst und mobiler Krisendienst

Topics
Mental diseases
Social psychiatric services
Suicide
Telephone helplines