Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

YoungMum – Begleitung für schwangere Teenager

Phone: 01-878 44-7311

E-mail: youngmum@sjk-wien.at

Website:

Business Hours

Telefonische Terminvereinbarung

Montag-Freitag 8-13 Uhr
Topics
Pregnancy and birth