Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Eltern für Kinder Östereich, Familienplanung, "Vereinbarkeit von Familie und Beruf", Familienberatung

Phone: 01-368 71 91

E-mail: office@efk.at

Website:

Business Hours

Beratungszeiten: Montag-Freitag 9-14 Uhr
Sekretariat: Montag-Freitag 9-13 Uhr

Description

10 Beratungen kostenlos, dann Selbstbehalt

Topics
Family counselling