Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Trendwerk, gemeinnützige GmbH zur Förderung der Integration am Arbeitsmarkt

1140 Wien, Felbigergasse 38

Phone: 01-60517 2200 (Cumberlandstra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e )

Phone: 01-895 99 09 (Felbigergasse)

Phone: 01-605 17 2600 (Quellenstra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e)

Fax: 01-895 99 09-44

E-mail: office.wien@trendwerk.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-16 Uhr
Freitag 8-13 Uhr

Description

Gemeinnützige Arbeitskräftevermittlung und -überlassung
nur mit Zuweisung über das AMS
Topics
Labour leasing