Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

AkutBetreuungWien (ABW), MD-Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit-Gruppe Krisenmanagement und Sicherheit

Phone: 01-4000-75 230

Fax: 01-4000-75360

E-mail: akutbetreuungwien@post.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr

Description

Psychosoziale Akutbetreuung in Notfallsituationen
Anforderung über Leitstelle der Wiener Rettung (Telefon: 144)

Topics
Psycho-social emergency care