Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SMID-KRIM Sozialmedizinische Initiative Döbling-Krim

1190 Wien, Börnergasse 16

Phone: 01-328 17 78

Mobile phone: 0650/80 60 028

E-mail: office@smid-krim.at

Business Hours

Montag, Dienstag, Donnerstag 9-12 Uhr

Description

Besuche und Begleitungen
Hilfestellungen im Tagesablauf
Erledigung von Besorgungen und Einkäufen
Hilfsarbeiten in Haushalt und Garten
Kinderbetreuung
Topics
Gardening support
Neighbourhood assistance
Nursing services without subsidies
Visiting services without subsidies