Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Phone: 01-401 27-0

Fax: 01-401 27-305230

Website:

Business Hours

Parteienverkehr im Servicecenter: Montag-Freitag 8.30-12 Uhr
Amtstag: Dienstag 8-12 Uhr
Topics
Labour courts
Labour legislation