Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stadtpolizeikommando Meidling - Polizeiinspektion, 12., 13.Bezirk

Phone: 01-313 10-45 201

E-mail: SPK-W-12-Kommando@polizei.gv.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Police