Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus St. Martin, Pflegewohnhaus - Caritas der Erzdiözese Wien

Phone: 01-272 83 24

Fax: 01-272 83 24-13

E-mail: haus-st-martin@caritas-wien.at

E-mail: pflege-wien@caritas-wien.at

Website:

Description

Betreutes Wohnen für psychisch erkrankte Personen

Wohnplätze, keine Pflegeplätze

Keine Kurzzeitpflege

Topics
Accommodation for mentally ill persons
Residential and nursing homes private with subsidies