Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

MA 2 - Personalservice

Phone: 01-4000 (Referat Pensionservice)

Fax: 01-4000-99-94129

E-mail: post@ma02.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-14 Uhr
Topics
Pensions