Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Chancenhaus Obdach Favorita, Übergangswohnhaus für Frauen und Familien - Obdach Wien gemeinnützige GmbH

Phone: 01-24 5 24 - 40 870

E-mail: obdach.fc@fsw.at

Website:

Description

Wohnungslose Frauen und Familien können einen befristeten Wohnplatz im Chancenhaus Obdach Favorita finden. Grundsätzlich steht die Einrichtung auch Personen ohne aktueller Förderbewilligung durch das bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe) offen.
Wohnungslose Frauen und Familien können Zukunftsperspektiven entwickeln und sich auf die passende Wohnform vorbereiten.
Topics
Emergency accommodation for homeless persons