Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus Malta Senioren-Sitz der Malteser

Phone: 01-597 59 91-0

Fax: 01-597 59 91-222

E-mail: hausmalta@malteser.at

Website:

Description

1-, 1,5- und 2-Zimmer-Wohnungen
Langzeitpflege
Kurzzeitpflege
Gastaufenthalte

Topics
Residential and nursing homes private with subsidies