Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Notruftelefon, für ganz Österreich - Wiener Hilfswerk, Verein

Phone: 01-512 36 61-1511

Phone: 0 800 800 408 (Info-Hotline 0-24 Uhr)

Phone: 02742-249-1310 (Notrufzentrale)

Fax: 01-512 36 61-33

E-mail: notruftelefon@wiener.hilfswerk.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-15 Uhr
Notrufzentrale 0-24 Uhr
in Kooperation mit dem Niederösterreichischen Hilfswerk

Description

Servicetaste (Erinnerungsalarm, Kontrollanruf, 8-17 Uhr Serviceangebote wie z.B. Taxi-Bestellung)
Notruftelefon mit GSM-Funktion (mit SIM-Karte, ohne Festnetz)

Topics
Emergency alarm
Key safe