Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Help, Konsumentenredaktion ORF-Radio

Phone: 01-501 01-18 500

Fax: 01-501 01-18 979

E-mail: help@orf.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-17 Uhr
Topics
Consumer protection