Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

MA 11 - Wiener Kinder- und Jugendhilfe (früher: Amt für Jugend und Familie)

1030 Wien, Rüdengasse 11 [Postadresse]

Phone: 01-4000 8011 (Servicetelefon)

Fax: 01-4000-99-8011

E-mail: service@ma11.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Kein Parteienverkehr, Beratung in den Außenstellen
Service-Telefon Montag - Freitag (werktags) 8-18 Uhr
Topics
Youth office