Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein für Integrationshilfe, für Haftentlassene

Mobile phone: 0664/88 68 06 12

Mobile phone: 0676/3814381

E-mail: haftentlassene@edw.or.at

E-mail: integrationshilfe@edw.or.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 10-12 Uhr

Description

Beratungsstelle,Wohnheim

Kontaktpersonen: DSA Liliane Pock, DSA Mag. Wolfgang Püls

Topics
Discharge from prison