Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Frauen helfen Frauen helfen Verein Familienberatungsstelle Wien West

Mobile phone: 0664 / 88 46 15 86

Business Hours

1.-3. Mittwoch im Monat 16-19 Uhr
1.-3. Donnerstag im Monat 16-19 Uhr
1.-3. Freitag im Monat 14-17 Uhr
und gegen Voranmeldung
Topics
Family counselling