Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beratungsstelle für Erwachsene und Jugendliche der VHS Hietzing

Phone: 01-891 74-113 000

E-mail: hietzing@vhs.at

Website:

Business Hours

Familienberatung sowie Rechtsberatung Ehe- und Familienrecht nur gegen Voranmeldung

Rechtsberatung der Rechtsanwaltskammer: Mittwoch 16-18 Uhr, ohne
Voranmeldung, kostenlos

in den Schulferien Familien- und Rechtsberatung geschlossen

Description

Beratung kostenlos
Topics
Family counselling