Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kolping Österreich, Lebensberatung für Einzelne, Paare und FAmilien

1180 Wien, Gentzgasse 27-29

Phone: 01-479 61 28

E-mail: lb-1180@kolping.at

Website:

Website:

Business Hours

Beratungstermine Montag bis Samstag nach telefonischer Vereinbarung.

Description

Einzel-, Paar- und Familienberatung, Lebensberatung und Sozial- und Rechtsberatung

freiwilliger Kostenbeitrag

Topics
Family counselling