Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (AK), Zentrale

Phone: 01-501 65-0

E-mail: ak-mailbox@akwien.at

E-mail: ks@akwien.at

Website:

Website:

Website:

Website:

Website:

Website:

Business Hours

telefonische Beratung zum Thema Arbeitsrecht, Elternkarenz, Lehrlings- und Jugendschutz, Steuerrecht, Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung sowie Gesundheit und Arbeit Montag-Freitag 8-15.45 Uhr
telefonische Beratung zum Thema Insolvenz Montag-Donnerstag 8-14 Uhr
telefonische Beratung zum Thema Konsumentenschutz Montag-Freitag 8-12 Uhr
Terminvereinbarung für persönliche Beratung Montag-Freitag 8-14 Uhr

Description

Arbeitsrecht, Elternkarenz, Lehrlings- und Jugendschutz DW 1201
Gesundheit und Arbeit DW 1208
Pensions-, Kranken-, Unfallversicherung DW 1204
Steuerrecht DW 1207
Insolvenzen DW 1342
Konsumentenschutz DW 1209

Topics
Apprentice's subsidy
Care and nursing benefit
Consumer protection
Harassment
Labour legislation
Parental leave
Pensions
Tax reductions