Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Anton Proksch Institut - Ambulanz - API Betriebs gemeinnützige GmbH

Phone: 01-880 10-604

Fax: 01-880 10-92000

E-mail: info@api.or.at

Website:

Business Hours

Dienstag 14-18 Uhr
Topics
Addiction to gambling
Addiction to medication
Alcohol addiction
Media addiction disorder
Nicotine addiction
Shopping addiction