Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Institut für Ehe und Familie, Ehe-, Familien- und Lebensberatung

Phone: 01-348 47 77

E-mail: beratung@ief.at

Website:

Business Hours

Donnerstag 16-19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

Description

  • Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatung
  • Kinder- und Jugendberatung
  • Rechtsberatung
Topics
Family counselling