• Abortus (Prekid trudnoće)
  • Adaptacija stana (Stanovanje bez barijera)
  • Adopcija (Posvojenje)
  • Afazija (Govorne mane)
  • Agencija za nalaženje posla (Posredovanje pri zapošljavanju)
  • Aids
  • Aids samopomoć
  • Akutna gerijatrija (Rehabilitacija za starije ljude u bolnicama)
  • Alergija na polen (Alergije)
  • Alergije
  • Alzhеimerova bolest (Demencija)
  • Ambulanta (Spasiteljska služba)
  • Anonimna predaja novorođenčadi
  • Anoreksija (Smetnje u prehrani)
  • Aparat za registriranje pada (Kućni pozivi za slučaj nevolje)
  • Apopleksija (Moždani udar)
  • Autizam
  • Azilant (Prognanici)