Vidite rezultate pretrage za "Vidne mane", sinonim za Vaš traženi pojam ""oštećenja vida"".

Specijalne informacije
Pomagala za osobe sa oštećenjem vida
Slabost vida – samopomoć
Pogledaj također
Godišnji odmor za hendikepirane osobe
Knjižnice
Poslovna integracija hendikepiranih osoba
Povlastice za prijevoz
Stanovanje bez barijera
Višestruka hendikepiranost