Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

MPN Austria Selbsthilfegruppe

Mobile phone: 0676 / 643 66 05

E-mail: info@mpnaustria.com

Website:

Topics
Rare diseases Self-help