Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Invisible Wall - Selbsthilfegruppe für Vaginismus-Betroffene

Mobile phone: 0681 / 811 282 85

E-mail: invisible.wall@gmx.at

Description

Kontaktperson: Christina (Gründerin der SHG "Invisible Wall" und Ex-Vaginismus-Betroffene)

Topics
Sexuality self-help
Women self-help