Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Selbsthilfegruppe für StimmenhörerInnen - Angeleitete Gruppe

Phone: 01-923 67 95 (Monika Mikus)

Mobile phone: 0676 / 967 17 80 (Anna Gnant)

E-mail: anna.gnant@gmx.at

E-mail: monika@mikus.at

Website:

Topics
Mental diseases self-help