Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Vereinigung sehbehinderter Menschen, Verein

Phone: 01-712 01 86

E-mail: verein@sehbehinderung.wien

Website:

Business Hours

Geschäftszeiten nach Vereinbarung
Monatstreffen jeden dritten Freitag im Monat ab 15 Uhr (außer Juli und August)

Description

Kontaktperson: Mag. Liliana Prerowsky
Information, Beratung, Vorträge, Gruppentreffen

Topics
Visual disability self-help