Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

JUNO - Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende, Verein

Phone: 01-366 29 34

E-mail: office@alleinerziehen-juno.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-15 Uhr

Description

Beratung
Wohnprojekte
Informationsarbeit
Workshops
Vernetzung
Topics
Single parents