Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Kinder- und Jugendanwaltschaft, Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend

Phone: 0800 240 264

E-mail: kinderrechte@bmafj.gv.at

Website:

Topics
Children's rights
Telephone helplines