Bilješka o nakladniku prema § 24 Zakona o medijima (MedG) stavka 3

Vlasnik medija i nakladnik: Grad Beč
Adresa: A-1082 Beč, Rathaus
DVR: 0000191

Za sadržaj odgovoran:Erstberatung / Fonds Soziales Wien
Uprava: Hans Werner
Adresa: 1030 Beč, Guglgasse 7-9
Email: sozialinfo@fsw.at, Br. tel. +43 1 4000 8800
DVR: 1070053

Objava prema § 25 Zakona o medijima stavka 4

Linija lista

Stranica sozialinfo.wien.at sadrži informacije o socijalnim ustanovama i servisima u Beču i nastoji u vezi s tim ostvariti najveću moguću aktualnost. Svi navodi sadržani na ovoj stranici služe isključivo kao informacija.

Sadržajna odgovornost

Stranicu sozialinfo.wien.at po nalogu Grada Beča sadržajno obrađuje SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien. Sve informacije sadržane na ovoj stranici ne predstavljaju zajamčene osobine. One se drže što je moguće razumljivijim. SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien zadržava pravo da u svako vrijeme i bez najave izvrši izmjene navedenih podataka.

Autorsko pravo

Layout i uređenje ponude kao i njezinih pojedinačnih elemenata kao logo, fotografije, grbovi itd. su zaštićeni autorskim pravom.

Ograničenje jamstva

Sadržaji objavljeni na sozialinfo.wien.at kao i tehnički servisi su pažljivo ispitani i programirani. Unatoč tome ni SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien, niti Grad Beč ili računski centri ne mogu preuzeti garanciju za potpunu točnost. Svi navodi se vrše bez garancije. Jamstvo za štete nastale na osnovu sadržaja ili servisa objavljenih na sozialinfo.wien.at je isključeno. Također se ne preuzima jamstvo za možebitnu izravnu, neizravnu, slučajnu ili posebnu štetu ili posljedicu koja nastane na temelju Vašeg pristupa na stranicu sozialinfo.wien.at ili njeno korištenje odnosno koja stoji u bilo kakvoj vezi s istim, uključujući - međutim ne i ograničeno na - svaki gubitak ili štetu kroz viruse koji se odražavaju na Vašu računarsku opremu ili na s Vaše strane pretpostavljenu pouzdanost informacija pribavljenih sa stranice sozialinfo.wien.at.

Upute i linkovi

Stranica sozialinfo.wien.at sadrži hipertekst linkove za druge internet stranice koje su potpuno neovisne od ove stranice. SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien u tom pogledu ne preuzima nikakvo jamstvo, posebice ne za njihov sadržaj i točnost, potpunost ili autentičnost informacija sadržanih pod nekim od tih hipertekst linkova ili na nekoj drugoj internet stranici. Pristup na bilo koje druge internet stranice povezane sa stranicom sozialinfo.wien.at se vrši na vlastitu odgovornost. Jamstvo za bilo kakvu informaciju koja se nalazi na istim kao i za posljedice koje iz istih proizilaze je isključeno od strane SozialRuf Wien u Fonds-u Soziales Wien.

Dizajn, programiranje i bezbarijerno uređenje

Weberhofer GmbH
Telefon: +43 1 54544210
Adresa: 1080 Beč, Blindengasse 52/3
www.weberhofer.at
E-Mail: office@weberhofer.at