Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Initiative von Betroffenen für Betroffene - Angehörige im Gefängnis

Mobile phone: 0680 / 312 32 90

E-mail: lisa.fuehringer@gmx.at

Description

Kontaktperson: Lisa Führinger

Topics
Diverse self-help groups
Prison social care