Naš prevodilački servis nudi mogućnost prijevoda riječi i grupa riječi iz registra pretrage na sve jezike koji su podržani. Vi morate u polazni jezik unijeti riječ, koja se tada putem klika na dugme sa oznakom “prevedi” pojavi u području “ciljni jezik” Molimo Vas da unesete najmanje dva prva znaka tražene riječi vodilje.