Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Existenzminimum bei Pfändungen, Richtsätze 2021

Website:

Website:

Topics
Distraint
Standard rates of social welfare 2021