Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Zuschuss für 24-Stunden-Betreuung

Phone: 01-588 31 (Bundessozialamt)

E-mail: post@sozialministeriumservice.at

Website:

Website:

Topics
Care round the clock