Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Österreichischer Bundesverband für Mediation (ÖBM)

Phone: 01-403 27 61

Phone: 0800 88 00 88 (Mediationshotline)

Fax: 01-403 27 61-12

E-mail: office@oebm.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-13 Uhr
Topics
Mediation