Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Tourist-Info Wien

E-mail: info@wien.info

Website:

Website:

Business Hours

täglich 9-19 Uhr
Topics
Tourist information