Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Wiener Umweltanwaltschaft

1190 Wien, Muthgasse 62

Phone: 01-379 79-0

Fax: 01-379 79-99-88989

E-mail: post@wua.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-16 Uhr, Freitag 8-15.30 Uhr
Topics
Environmental protection